Rozwój to stawanie się tym, kim się jest od zawsze